12.RUGĂCIUNEA CÂNTATĂ

Cântecul de laudă este atmosfera cerului 

Binecuvântările zilnice pe care le primim din mâna lui Dumnezeu... ar trebui să constituie tema unei continue recunoştinţe... "Cine aduce mulţumiri, acela Mă proslăveşte" (Ps.50,23).
IMPORTANŢA CÂNTĂRII
Este un dar preţios al lui Dumnezeu:

  • ca mijloc de educaţie, pentru fixarea cuvintelor Sale în memorie;
  • ca parte a serviciului divin.

Cântarea este tot atât de mult un act de închinare precum este rugăciunea. Multe cântări sunt rugăciuni. {Educaţie 169}
EFECTELE CÂNTĂRII
Cântarea are o putere minunată. de a supune firile aspre şi necultivate; de a înviora gândirea şi de a trezi compasiunea, de a promova armonia în acţiune şi de a izgoni tristeţea şi sentimentele sumbre care nimicesc curajul şi slăbesc puterile.

  • de a impresiona inima cu adevărul spiritual.

Cât de ades i se întâmplă sufletului sufocat şi gata să se lase pradă deznădejdii ca memoria să regăsească vreun cuvânt de-al lui Dumnezeu - demult uitata povară a vreunui cântec din copilărie - iar ispitele îşi pierd puterea, viaţa capătă un nou înţeles şi un nou scop, şi curajul şi bucuria sunt împărtăşite şi altor suflete! {Educaţie 168}

  • Cântecul este o armă care poate fi întotdeauna folosită împotriva descurajării.

Ce L-a susţinut pe Fiul omului în timpul vieţii Sale de trudă şi sacrificiu? ...El i-a auzit pe cei mântuiţi cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.
DOMNUL ISUS  ŞI CÂNTAREA
Isus a întâmpinat ispita cu o cântare... Îşi exprima bucuria inimii, cântând psalmi... El întreţinea legătura cu cerul prin cântec; ... Imnurile Sale de laudă păreau că izgonesc pe îngerii cei răi .{HLL 7}

Mii şi mii de îngeri L-au escortat pe Isus cu onoruri în cetatea lui Dumnezeu, cântând: "Porţi, ridicaţi-vă capetele; Locuitorii cerului cântau cu mare bucurie şi triumf: "Tu l-ai învins pe Satana şi puterile întunericului!  {adevărul despre   îngeri }
RUGA ŞI CÂNTAREA PERSONALĂ

În loc de a te văicări de slăbiciunea ta, de a rosti vorbe de necredinţă şi a simţi că nu mai poţi, mai bine cântă... Poate că vei spune: "Cum pot cânta, când întunericul se aşterne în calea mea şi când povara durerii şi a însingurării apasă în sufletul meu?" Dar, oare, necazurile noastre L- au îndepărtat de la noi pe Prietenul plin de putere pe care- L avem în Isus?... Atâta timp cât trăieşte Mântuitorul nostru, noi avem un motiv pentru care să înălţăm laude şi mulţumiri neîncetate. {RH, 1 nov. 1881.}

Păstraţi- vă privirile aţintite spre Domnul Isus, înălţând rugăciuni tăcute, cu credinţă şi bazaţi- vă pe puterea Lui, indiferent dacă trăiţi sau nu vreun simţământ deosebit Ruga şi cântarea ÎN FAMILIE


Să se audă cantece în familie,... şi atunci vor fi mai puţine cuvinte de critică şi mai multă voioşie, speranţă şi bucurie.
Altarul de dimineaţă şi de seară trebuie să constituie momentele cele mai plăcute şi mai folositoare ale zileipărinţii şi copiii se adună să se întâlnească cu Isus şi să invite în cămin prezenţa îngerilor sfinţi. {Educaţie 186}
„Altarul zilnic nu trebuie condiţionat de împrejurări. Ruga nu trebuie înălţată când şi când, iar în momentul în care treburile ne copleşesc, să fie dată uitării cu totul. Copii vor învăţa că neglijarea rugii nu se va repercuta asupra bunăstării fiinţei lor.” {Viaţa noastră astăzi}
DESCHIDEREA SABATULUI
Sabatul se deschide cu serviciu de închinare în familie. Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, a cânta şi a se ruga. Aici mulţi au dat dovadă de neglijenţă. Când soarele apune, glasul rugăciunii şi imnul de laudă să marcheze închiderea orelor sacre şi să invite prezenţa lui Dumnezeu în săptămâna de lucru cu grijile ei. Copiilor ar trebui să li se dea lecţii despre arta culinară înainte de a lua lecţii de orgă sau de pian. Cunoaşterea muzicii fără cunoaşterea gătitului mâncării nu valorează mult. {DIETĂ ŞI HRANĂ}
MUZICA ÎN BISERICĂ
Lui Dumnezeu nu-I place dezordinea şi trebuie să existe ordine atunci când se fac rugăciuni şi când se cântă.
Toţi trebuie să cânte şi cu spiritul, şi cu mintea. Lui Dumnezeu nu-i place dezacordul şi nici când nu se înţeleg cuvintele. Uneori este mai dificil să instruieşti cântăreţii… Mulţi vor să facă lucruri după propriul lor stil; ei obiectează faţă de instruire şi sub conducere sunt nerăbdători…
Bunul simţ este un lucru excelent în închinarea adusă Domnului… Nu se poate lucra pentru veşnicie în mod nepăsător. „Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”... Ceea ce a fost semănat într-o condamnabilă nepăsare îşi va face lucrarea ei de moarte. Nu este necesar să cântăm tare, ci să intonăm clar, să pronunţăm corect şi să ne exprimăm pe înţelesul tuturor... Capacitatea de a cânta este darul lui Dumnezeu; să fie dar folosită spre slava Lui. Nu cântarea tare e necesară, ci intonarea clară, pronunţarea corectă şi exprimarea pe înţeles. .. tonuri clare, dulci, nu cu asprime şi ţipete care zgârie urechea.
FORMALISMUL ÎN ÎNCHINARE
Nu trebuie să se depindă de cântăreţi din lume, şi de manifestări teatrale pentru a trezi interes. Cum pot fi inimile lor în armonie cu cuvintele cântării sacre? o cântare care e numai o formă?
PRIMEJDIILE MUZICII: SATANA ŞI MUZICA
Muzica este adeseori pervertită servind scopuri rele şi devine astfel una din cele mai fermecătoare puteri de ispitire. 4 T
Muzica reprezintă idolul în faţa căruia se închină mulţi dintre cei ce pretind a fi creştini ... Satana nu are nici o obiecţie faţă de muzică, dacă el poate face din aceasta un canal prin care să aibă acces la mintea tinerilor. …Când este folosită spre bine, muzica este o binecuvântare; însă adesea ea este transformată într-unul din mijloacele cele mai atractive prin care Satana prinde în cursă sufletele.
... Muzica le-a răpit acel timp care trebuia devotat rugăciunii. Muzica, atunci când este serioasă, este o mare binecuvântare; însă, atunci când este folosită în mod greşit, constituie un blestem teribil
ce este o mare binecuvântare când e bine folosit devine unul dintre mijloacele cu cel mai mare succes prin care Satana abate gândurile de la datorie şi de la cercetarea celor veşnice.
Cei care rămân în Hristos vor fi fericiţi, veseli şi bucuroşi în Dumnezeu. O blândeţe calmă se va manifesta în glas, un respect pentru lucrurile spirituale şi veşnice vor fi exprimate în acţiune şi muzică, o muzică veselă, care va răsuna de pe buze, pentru că ea adie de la tronul lui Dumnezeu. Aceasta este taina evlaviei.

Muzica în final
Stelele dimineţii vor cânta împreună, iar fiii lui Dumnezeu vor sălta de bucurie, în timp ce Dumnezeu şi Domnul Hristos vor declara împreună: "Nu va mai fi păcat, nu va mai fi moarte."

<<<<11<<<<        >>>>13>>>>