17.RUGĂCIUNEA  ŞI  BLESTEMUL

(Deut. 11,27-28) „binecuvântarea, dacă veţi asculta, blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru"
Primul blestem a fost rostit asupra urmaşilor lui Adam şi asupra pământului." Geneza 3,5. Cunoaşterea răului, blestemul păcatului au fost tot ce-au câştigat călcătorii poruncii. Fructul în sine nu conţinea nimic otrăvitor, iar păcatul nu consta doar în cedarea în faţa poftei.
Cel de-al doilea blestem a venit pe pământ după ce Cain l-a ucis pe fratele lui, Abel. Cel de-al treilea, a venit asupra pământului la potop.

BLESTEMUL  BANILOR

Banii pot fi o binecuvântare sau un blestem. Banii nu sunt neapărat un blestem; ei sunt o deosebită valoare dacă sunt bine folosiţi. Printr-o folosire nechibzuită sau neînţeleaptă... banii devin o capcană pentru cel ce îi foloseşte. Banii reprezintă un test continuu al simţămintelor noastre. Când se înapoiază lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine, ceea ce rămâne va fi sfinţit şi binecuvântat pentru propriul nostru folos.

BLESTEMUL LĂCOMIEI

Care este orientarea educaţiei în vremuri ca acestea? Care este motivaţia la care se face cel mai adesea apel? Egoismul. Pentru cei care îşi reţin mijloacele datorită lăcomiei, acestea se vor dovedi mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Ei Îl jefuiesc cu zecimile şi darurile, iar blestemul nimicitor al lui Dumnezeu este asupra lor.

BLESTEMUL  ALIMENTAŢIEI  ŞI  BĂUTURII

Obiceiurile greşite de a mânca şi de a bea  sunt un blestem pentru lume. Unii nu pot fi făcuţi să înţeleagă necesitatea de a mânca şi a bea spre slava lui Dumnezeu. Îngăduinţa poftei îi afectează în toate relaţiile vieţii lor. Acesta a fost blestemul vieţii lor. Accidentele înfricoşătoare care au loc în fiecare zi din pricina băuturii. Băutorul se vinde pe sine pentru un pahar de otravă. Satana preia controlul asupra raţiunii lui, asupra sentimentelor şi conştiinţei lui.

BĂUTURILE  CU  CONŢINUT  REDUS  DE  ALCOOL

Până unde îşi poate îngădui cineva obiceiul de a bea şi să i se încredinţeze în deplină siguranţă vieţile fiinţelor omeneşti? Se poate avea încredere în el numai dacă se abţine total de la băutură. Folosirea acestor băuturi CU CONŢINUT REDUS DE ALCOOL trezeşte gustul pentru unele mai tari şi aşa se instalează obiceiul de a bea. Consumul moderat de alcool este şcoala în care se formează oamenii pentru o carieră de beţiv.

BLESTEMUL LENEVIRII

Lenevia este cel mai mare blestem care afectează lumea noastră. Fiecare om care este cu adevărat convertit va fi un muncitor harnic şi conştiincios. Ezech. 16,49).
Rezultatele leneviei care slăbeşte puterea minţii, degradează sufletul şi perverteşte înţelegerea, făcând un blestem din ceea ce era dat ca o binecuvântare.
Munca nu este un blestem, ci o binecuvântare. . îi păzeşte pe mulţi, tineri şi vârstnici, ţinându-i departe de capcanele aceluia care "găseşte întotdeauna ceva rău de făcut pentru mâinile lipsite de ocupaţie".
BLESTEMUL VORBIRII DE RĂU
Vorbirea de rău este un îndoit blestem, căzând mai greu asupra celui care vorbeşte decât a celui care ascultă. Însuşi faptul de a căuta răul în alţii dezvoltă răul în cei ce privesc. Ocupându-ne de greşelile altora, suntem schimbaţi după chipul acesta. Cât de jalnică este starea bârfitorilor, a bănuitorilor de rău! El este străin de adevărata fericire.
Fiecare gând nesfânt trebuie să fie imediat respins.

BLESTEMUL  RELIGIEI  SUPERFICIALE

 Cei care au lumina şi nu o urmează, ci trec cu vederea cerinţele lui Dumnezeu, vor descoperi că binecuvântările lor vor fi preschimbate în blesteme, iar îndurările de care s-ar fi bucurat, în judecăţi. "Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor. (Ier. 17,5). Există astăzi mii de susţinători ai religiei care nu pot prezenta nici un alt motiv pentru punctele de credinţă pe care le susţin decât că aşa au fost învăţaţi de conducătorii lor religioşi. Ei trec pe lângă învăţăturile Mântuitorului

BLESTEMUL CUNOŞTINŢEI FALSE

Satana şi-a croit drum în Eden şi a făcut-o pe Eva să creadă că ea are nevoie de cunoştinţă. Însă cunoştinţa şi folosul pe care a crezut că le va dobândi s-au dovedit a fi pentru ea un blestem teribil. Pentru mulţi, cercetările ştiinţifice au devenit un blestem… dar chiar cele mai luminate minţi, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor, se rătăcesc în încercările de a cerceta legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie.

LIPSA DE EDUCARE A COPIILOR

Un blestem zace asupra părinţilor care nu şi-au instruit copiii să fie temători de Dumnezeu, permiţându-le să se maturizeze nedisciplinaţi şi nestăpâniţi. În propria copilărie…părinţii le imprimă greşelile proprii până la al treilea şi al patrulea neam. Mila falsă şi iubirea oarbă i-a făcut pe părinţi să scuze greşelile copiilor lor şi să le lase necorectate, iar copiii sunt pierduţi.

BLESTEMUL  CĂSĂTORIILOR  ŞI  PRIETENIILOR  NEPOTRIVITE

Urmările rele ale căsătoriilor nepotrivite sunt fără număr. Mulţi îşi pun în pericol sufletele şi aduc asupra lor blestemul lui Dumnezeu, intrând în relaţii de căsătorie numai pentru a-şi satisface plăcerea. Ei au nutrit speranţa că cel necredincios va îmbrăţişa adevărul; dar după ce şi-a atins scopul, el este mai departe de adevăr decât înainte.
Blestemată  este  calea  ce  duce  la  Endor  sau  la  Ecron
Picioarele care se aventurează pe terenul interzis se vor clătina şi vor cădea. Nu contează dacă acesta se numeşte spiritist, „medic bioenergetic” sau „vindecător prin magnetism”. El manifestă un mare interes pentru cei care caută sfatul lui. Satana are puterea bolii şi a morţii şi efectele blestemului au devenit din ce în ce mai vizibile.
blestemul neîntemeiat
"Nu nimereşte blestemul neîntemeiat." Proverbele 26,2
Dumnezeu nu Îşi anulează legile. Nu lucrează în afara lor. El nu acţionează în contradicţie cu prevederile lor. Nu desface lucrarea păcatului. În schimb, transformă. Prin harul Său, blestemul lucrează aşa încât să aducă binecuvântare. Levi era unul dintre cei mai cruzi şi răzbunători. Geneza 49. Însă pocăinţa a adus reformă; blestemul s-a transformat într-o dovadă a celei mai înalte cinstiri; Deuteronom 10,8; Maleahi 2,5.6.

SFÂRŞITUL BLESTEMULUI

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou.." Apocalipsa 21,1. Toate urmele blestemului sunt şterse. Singurele urme ale lucrării nemiloase a păcatului vor fi pe fruntea Lui, pe mâinile şi picioarele Sale rănite. "Din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui" (Habacuc 3,4). Coasta împunsă, acolo "este ascunsă tăria Lui.

<<<<16<<<<       >>>>Cuprins