MOMENTE DIN VIAŢA DOMNULUI ISUS

Am văzut steaua Lui

Andreea Drăgoi

"După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat : "Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui" Matei 2, 1-2.

  • pagina_06_clip_image002
Aceşti magi de la răsărit erau oameni bogaţi şi de viţă nobilă. Ei erau sinceri, studiau descoperirile lui Dumnezeu din natură şi erau onoraţi pentru integritatea şi înţelepciunea lor.


Magii au căutat să cunoască cerul şi tainele lui şi astfel, s-au îndreptat spre scripturile evreilor. Pentru aceasta, Dumnezeu le-a făcut cunoscut faptul că Mântuitorul urma să vină în lume pentru a face cunoscute bunătatea şi slava Lui.

Steaua care a apărut pe cer era semnul că Mântuitorul cel mult aşteptat, se născuse. Profeţia se împlinise! Cu toate că ei nu ştiau că acea stea era, de fapt, o grupă depărtată de îngeri luminoşi; ei simţeau că steaua are pentru ei o deosebită însemnătate.

"Magii au întâmpinat cu bucurie lumina adevărului trimis din cer; acum ea se revărsa asupra lor în raze tot mai strălucitoare. Prin vise au fost îndrumaţi să caute pe Prinţul nou-născut".

Deşi magii nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, ei au plecat să-l găsească pe noul Împărat, prin credinţă. Şi mai mult, ei au adus cu ei cele mai de valoare daruri "ca o jertfă de închinare înaintea Aceluia în care toate neamurile pământului trebuiau să fie binecuvântate".

Deşi magii nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, ei au plecat să-l găsească pe noul Împărat, prin credinţă. Şi mai mult, ei au adus cu ei cele mai de valoare daruri "ca o jertfă de închinare înaintea Aceluia în care toate neamurile pământului trebuiau să fie binecuvântate".

Pentru a putea urmări steaua călăuzitoare, ei au trebuit să călătorească noaptea.

În timp ce magii care nu-L cunoşteau pe Dumnezeu călătoreau cu speranţa că îi va duce la Mesia, oamenii lui Dumnezeu, slujitorii Lui, dormeau liniştiţi şi nepăsători neştiind că mult aşteptatul Conducător, se născuse.

Dumnezeu le-a condus paşii magilor şi la poporul Lui pentru a le da vestea cea bună. Dar în loc să-i primească fericiţi şi să se bucure de marea veste împreună cu magii, ei i-au dispreţuit şi nu şi-au deschis inimile pentru a primi acest mesaj divin.
    

Când Irod a aflat că un nou împărat s-a născut, s-a cutremurat crezând că noul împărat avea să-i ia tronul şi prin vicleşug şi înşelăciune a aflat unde s-a petrecut acest fapt. El le-a cerut magilor, ca la întoarcere să vină să-i spună unde se află pentru a i se închina. "Îngâmfarea şi invidia au închis uşa în faţa luminii." Irod plănuia să-L omoare pe Isus pentru a înlătura orice ameninţare la adresa poziţiei lui înalte.

"Când au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama Sa, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat. Sub înfăţişarea umilă a lui Isus, au recunoscut prezenţa Divinităţii. Şi-au predat inimile înaintea Lui, ca fiind Mântuitorul lor, iar apoi şi-au oferit darurile: aur, smirnă şi tămâie."

Ce diferenţă între aceşti magi şi preoţii lui Dumnezeu! Ce frumos L-au primit magii pe Isus în inimile lor şi ce urât s-au lepădat preoţii de Marele lor Conducător!

  • pagina_06_clip_image004
La întoarcere, magii au fost înştiinţaţi de adevăratele planuri ale lui Irod, şi au mers spre casă pe alt drum. Acest lucru a mâniat pe Irod şi a dat poruncă să fie omorâţi toţi pruncii de la 2 ani în jos din Betleem. Dumnezeu l-a avertizat pe Iosif de acest lucru, iar el, împreună cu Maria şi Isus au plecat în Egipt.
"Actul acesta de cruzime a fost unul dintre cele din urmă care au întunecat domnia lui Irod. Curând după măcelul pruncilor nevinovaţi, el însuşi a fost constrâns să se plece în faţa acelei osânde pe care nimeni nu o poate înlătura. El a murit de o moarte groaznică."

După moartea lui Irod, Iosif s-a stabilit în Nazaret, împreună cu Maria şi Isus. Astfel s-a împlinit profeţia "El va fi chemat Nazaritean."

"Aşa a fost primit Mântuitorul când a venit pe pământ. Părea că nu este nici un loc de odihnă sau siguranţă pentru Pruncul Răscumpărător. Dumnezeu n-a putut lăsa pe Preaiubitul Său Fiu pe seama oamenilor nici chiar atunci când Acesta îşi împlinea lucrarea pentru mântuirea lor. El a însărcinat pe îngeri să însoţească pe Isus şi să-L apere până Îşi va îndeplini misiunea pe pământ şi va muri de mâinile acelora pe care venise să-i salveze."