09.Sănătate şi religie

            În ciuda părerii larg răspândite, religia autentică se împacă bine cu sănătatea. Ba mai mult preocuparea pentru sănătate nu poate lipsi din adevărata religie (1 Petru 2, 11). Isus Se interesa de omul întreg (Mat. 9, 35-37). Educaţia adevărată include toate aspectele fiinţei umane.

            Filosofia sănătăţii
            Aparţinem în întregime lui Dumnezeu şi suntem responsabili înaintea Lui de felul în care ne administrăm fiinţa (1 Cor. 3, 16.17; 1 Cor. 6, 19.20; 1 Cor. 10, 31). Omul trebuie privit în integritatea lui şi fiecărei părţi trebuie să i se dea atenţia cuvenită (1 Tes. 5, 23). Defecţiunile înregistrate într-o parte a sistemului influenţează şi celelalte părţi. Nesocotind legile naturii încălcăm indirect legile morale.
           
            Principii ale sănătăţii
            Promovarea sănătăţii necesită respectarea strictă a unor principii cum ar fi: 1)Nu întrebuinţa niciodată ceea ce este dăunător. 2) Foloseşte în mod raţional ceea ce este bun în sine. 3) Întrebuinţează întotdeauna ceea ce este mai sănătos din ceea ce îţi stă la dispoziţie. 4) Având în vedere diversitatea oamenilor, nu te da pe tine însuţi ca unitate de măsură în ce priveşte dieta. 5) Descoperă motivaţia pentru care faci sau nu ceva.

            Lucruri interzise în Scripturi
1) Consumul cărnii animalelor „necurate” este dăunător: Lev. 11, 2.44.45; Exod 15, 26; Gen. 7, 2; 8, 20; Gen. 9, 3. Pasaje biblice greşit explicate: Fapte 10, 11-16; Mat. 15, 11. În Fapte 10 nu se discută problema alimentaţiei, ci a evanghelizării lumii păgâne. Dacă din Evanghelii (Matei şi Marcu) explicăm corect patru cuvinte (om, nimic, spurcă, bucate), nu vor fi probleme de interpretare. Profetul Isaia extinde aplicarea interdicţiei până în vremurile finale (Isaia 65, 16.17).
2) Alcoolul şi alte produse nesănătoase n-ar trebui folosite: Osea 4, 11; Prov. 23, 31.32; Prov. 31, 4.5; Ecl. 10, 17. Tutunul este o otravă care ucide anual milioane de vieţi. Respectul nostru faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi dorinţa de a fi eficienţi în activitatea noastră constituie motive suficiente pentru a refuza tot ce este toxic.

O sănătate deplină
Sănătatea minţii include necesitatea cunoaşterii adevărului esenţial şi dezvoltarea capacităţii de a descoperi eroarea. Pentru o educaţie bună a minţii are importanţă hrana pe care i-o dăm: lectura, muzica, prietenii, filmele, preocupările.
Şi sănătatea afectivă îşi are rolul ei. Buna dispoziţie, optimismul, curajul, bucuria, pacea, răbdarea, încrederea în Dumnezeu se cultivă cu program de educaţie.

  <<<<08<<<<        >>>>10>>>>